U Nimman Chiang Mai

ถ้าไปเชียงใหม่ เพื่อนๆอยากพักโซนไหนในเมืองเชียงใหม่กันฮะ เชื่อว่าคำตอบ 1 ใน 3 ต้องมีถนนนิมมานแน่นอน แล้วโรงแรมไหนดูจะน่าสนใจที่สุด ในเมื่อโรงแรมในถนนนิมมานมีตั้งหลาย 10 โรง เอาเป็นว่า วันนี้ลุงพาไปสำรวจโรงแรมเปิดใหม่ที่เปิดตรงข้ามห้างเมย่ากันดีกว่า U Nimman Chiang Mai  เรียกว่า ทำเลที