รีวิว The Siam Bangkok

รีวิว โรงแรม เดอะ สยาม กรุงเทพ อะไรบ้างเอ่ยที่สื่อถึงความเป็นไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ ม๊อบ เสื้อแดง เสื้อเหลือง ปิดถนน ออกไปๆๆๆๆ ปี้ดๆๆๆๆๆ อุ๊บ!!! เริ่มนอกเรื่องล่ะ 55555 คำว่า “ความเป็นไทย” บางทีก็อาจไม่จำเป็นไม่ได้มีคำจำกัดความอยู่แค่นั้นนะครับ วันนี้ผมจะพ